BIZZ

Werkwijze

De werkwijze van In2Profession is helder en transparant. Door vooraf duidelijke afspraken te maken weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Inventarisatie:

De dienstverlening van In2Profession begint met een vrijblijvende kennismaking.Op een door u gewenste locatie inventariseren U en In2Profession uw vraagstuk (probleem, opdracht, etc) en brengen de samenwerkingsmogelijkheden voor u in beeld. Deze kennismaking kost u niets maar levert u, naast een goed gesprek, nuttige handvatten op om uw vraagstuk beter te kunnen beoordelen. Indien er op basis van deze kennismaking sprake is van een wederzijds vertrouwen vindt er een vervolggesprek plaats. Tijdens dit gesprek gaan we samen dieper op uw vraagstuk in en staan onder andere de volgende vragen centraal:
 • hoe staat u er op dit moment voor?
 • welke doelen wilt u bereiken (einddoel, tussendoelen)?
 • hoe gaan we het doel bereiken (strategie, plan van aanpak)?
 • wat is daar voor nodig en beschikbaar (mensen, middelen)?
 • binnen welke periode moeten de doelstellingen gerealiseerd worden?

Daarnaast maken we samen concrete afspraken over gezagsverhoudingen, contactpersonen, verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en honorarium. Nadat deze zaken nauwkeurig zijn vastgelegd, kan In2Profession voor u aan de slag.

Uitgangspunten:

Bij het aannemen en uitvoeren van opdrachten hanteert In2Profession de volgende uitgangspunten:
 • Gebruik geen complexe management-modellen of ingewikkelde project-management-systemen maar doordachte werkmethoden die uw medewerkers eenvoudig kunnen toepassen.
 • Schrijf geen dikke rapporten maar geloof in korte praktische begeleiding en adviezen die gericht zijn op uw specifieke onderneming en vraagstukken.
 • Gebruik geen "wollige" taal maar spreken de taal van uw medewerkers.
 • Indien er bij zeer specialistische deelvraagstukken externe expertise nodig is wordt er een beroep gedaan op een netwerk van externe specialisten en professionele dienstverleners.
 • Concentreer niet alleen op de "Quick Wins" maar neem ook maatregelen die op de lange termijn effect hebben.
 • Genomen maatregelen zijn praktisch en gebaseerd op nuchter en gezond verstand.
 • Ik ben "to the point", stel prioriteiten en houdt hoofdzaken en bijzaken goed gescheiden.
 • Werk als Freelance consultant middels de Payroll organisatie: Pro Payroll te Eindhoven zodat u fiscale zekerheid hebt betreffende de aard van het dienstverband en niet achteraf geconfronteerd wordt met extra loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.

"uw vraagstuk inzichtelijk maken, dat doe ik gratis"

Tarieven

In2Profession hanteert scherpe tarieven. Dit is mogelijk omdat vaste kosten en overhead laag gehouden kan worden. Daarnaast werk ik als Freelance consultant middels de Payroll organisatie: Pro Payroll te Eindhoven. De tarieven bestaan uit een vergoeding per uur en een vergoeding per kilometer voor de verreden kilometers. Het uurtarief is afhankelijk van het functieniveau en de periode (aantal dagen, weken of maanden) dat u van mijn diensten gebruik maakt.

Indicatie tarieven:
Kortlopende opdracht  (< 3mnd) € 105,00 per uur
Middel langlopende opdracht  (< 6mnd) €  95,00 per uur
Langlopende opdracht  (> 6mnd) €  85,00 per uur